Gdańsk, ul. Grodzka 9

tel. (+48) 58 526 59 09 ‐

rezerwacje@prologue.pl